מה הממיר הקטליטי

4

מה הממיר הקטליטי
ממיר קטליטי הוא מכשיר המשתמש בזרז להמרת שלוש תרכובות מזיקות בפליטה של ​​מכוניות לתרכובות לא מזיקות. שלושת התרכובות המזיקות הן:
-פחמימנים VOC (בצורה של בנזין בלתי שרוף, מייצרים ערפיח)
-פחמן חד-חמצני CO (הוא רעל לכל אנימה נושמת אוויר)
- תחמוצות חנקן NOx (להוביל לריח וגשם חומצי)

כיצד עובד ממיר קטליטי
בממיר קטליטי מצפים את הזרז (בצורה של פלטינה ופלדיום) על חלת דבש קרמיקה ששוכנת באריזה דמוית צעיף המוצמדת לצינור הפליטה. הזרז עוזר להמיר פחמן חד חמצני לפחמן דו חמצני (CO ל- CO2). זה ממיר את הפחמימנים לפחמן דו חמצני (CO2) ומים. זה גם ממיר את תחמוצות החנקן חזרה לחנקן ולחמצן.


זמן הודעה: 11-2020 אוגוסט